TOP

岡山大学学術研究院医歯薬学域 放射線医学/岡山大学 放射線科

研究業績 Research achievements

ホーム 研究について 研究業績 Benefits and adverse events among elderly patients receiving concurrent chemoradiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer: analysis of the Okayama Lung Cancer Study Group trial 0007.

Benefits and adverse events among elderly patients receiving concurrent chemoradiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer: analysis of the Okayama Lung Cancer Study Group trial 0007.

Nagio Takigawa, Katsuyuki Kiura, Yoshihiko Segawa, Katsuyuki Hotta, Akihiko Tamaoki, Yoshiyuki Tokuda, Takuya Nagata, Kazuhiko Watanabe, Kenichi Gemba, Tomonori Moritaka, Naokatsu Horita, Hiromasa Takeda, Niro Okimoto, Mitsuhiro Takemoto, Keitaro Matsuo, Tetsu Shinkai, Masahiro Tabata, Hiroshi Ueoka, Susumu Kanazawa, Mitsune Tanimoto
J Thorac Oncol,6(6):1087-1091,2011

研究業績一覧
Secured By miniOrange